Przyczyny bielactwa

Bielactwo wrodzone, zwane też albinizmem, to zaburzenie spowodowane niedoborem, lub też całkowitym brakiem, melaniny – naturalnego pigmentu skóry. Co więcej, pigmentu może brakować także w oku, we włosach oraz we wszystkich wytworach skórnych. Powody bielactwa wrodzonego są czysto genetyczne. Albinizm dziedziczy się recesywnie, co oznacza, że jeśli dwójka rodziców jest nosicielami genu choroby, to istnieje 25% szans, że dziecko będzie albinosem. Continue reading